TEST UTP CABLE

TEST QUALITY COMPUTER CABLES

บริการทดสอบคุณภาพสายสัญญาณ (Test Report) ด้วยเครื่อง FLUKE DSX2-8000

ทางบริษัทมีบริการทดสอบคุณภาพสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (Test Report) ด้วยเครื่อง FLUKE DSX2-8000 ซึ่งเป็นเครื่องมือทดสอบสายสัญญาณ UTP ที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน สามารถทดสอบสาย สัญญาณได้ ตั้งแต่ CAT5e, CAT6, CAT6A, CAT8 จนถึงการทดสอบในมาตรฐาน PoE (Power Over Ethernet) ตามมาตรฐาน IEEE802.3af, 802.3at, ANSI/TIA-568-C.2 ซึ่งผ่าน TOR ของทุกๆ หน่วยงานราชการ

โดยเครื่อง FLUKE DSX2-8000 มีประสิทธิภาพความแม่นยำ และความรวดเร็วในการทดสอบ เร็วกว่าเครื่องมือทดสอบรุ่น DTX-1800 ถึง 40% และเร็วกว่าเครื่อง DSX-5000, DSX-602 ถึง 15% โดยผลการทดสอบสามารถให้ลูกค้าได้ทันทีหลังการทดสอบ

เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์ในงานการติดตั้งและทดสอบระบบ Network มากกว่า 10 ปี มีใบ Certificate รับรองจาก Commscope ,LINK , Furukawa ซึ่งทีมงานจะช่วยแนะนำและช่วยวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น และแนวทางในการแก้ไขในกรณีที่ทดสอบไม่ผ่าน ทำให้งานของท่านจบได้โดยไม่มีปัญหา

พิเศษ เรามีบริการทำปก และรูปเล่มรายงานให้ฟรี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม โดยเนื้อหามีข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมใบ Calibration ของเครื่องแนบประกอบเพื่อประโยชน์ของลูกค้าและผู้ว่าจ้าง และในกรณีที่เจ้าของงานมีคำถามเกี่ยวกับการทดสอบ ทางเราพร้อมจะตอบคำถามและอธิบายถึงผลการทดสอบให้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
TEST UTP CABLE DSX2 8000

ทำไมถึงต้องใช้บริการกับเรา
 1. ใช้เครื่องรุ่น DSX2-8000 ซึ่งดีที่สุด ท๊อปสุด ทันสมัยที่สุดในตระกูล Fluke DSX
 2. ด้วยเครื่องระดับนี้ และค่าบริการถูกขนาดนี้ คุ้มค่าการทดสอบสุดๆ
 3. เจ้าหน้าที่มืออาชีพ มีประสบการณ์ในการทดสอบและติดตั้ง ช่วยแก้ปัญหาให้ท่านได้ จบ ครบ ในที่เดียว
 4. ตัวเครื่องผ่านการ Calibration ไม่เกิน 1 ปี ผ่านมาตรฐาน ทุกๆ หน่วยงาน
 5. มีบริการทำปกที่สวยงาม มาตรฐาน และทำรูปเล่มรายงานให้ฟรี (ส่งเป็น PDF files)

Service Rate อัตราค่าบริการ

ลดราคาท้าโควิด


ทดสอบสาย UTP CAT5e CAT6 สำหรับใช้งานปกติ (จุดเต้ารับตามผนัง หรือเฟอร์นิเจอร์)

จุดทดสอบ อัตราค่าบริการ
1 - 50 จุด ทดสอบภายใน 1 วัน 5,000 บาท
50 - 100 จุด ทดสอบภายใน 1 วัน 7,000 บาท
101 - 200 จุด ทดสอบภายใน 1 วัน 11,000 บาท
200 จุดขึ้นไป จุดละ 80 บาท

ทดสอบสาย UTP สำหรับ CCTV, Access Point หรือโครงข่าย Wifi ระบบ AIS, DTAC, TRUE

จุดทดสอบ อัตราค่าบริการ
1 - 50 จุด ทดสอบภายใน 1 วัน 7,000 บาท
50 - 100 จุด ทดสอบภายใน 1 วัน 10,000 บาท
101 - 200 จุด ทดสอบภายใน 1 วัน 13,000 บาท
200 จุดขึ้นไป จุดละ 100 บาท

ทดสอบสาย UTP CAT6A

จุดทดสอบ อัตราค่าบริการ
1 - 50 จุด ทดสอบภายใน 1 วัน 8,500 บาท
50 - 100 จุด ทดสอบภายใน 1 วัน 12,000 บาท
101 - 200 จุด ทดสอบภายใน 1 วัน 15,000 บาท
200 จุดขึ้นไป จุดละ 130 บาท

ทดสอบสาย UTP CAT8

จุดทดสอบ อัตราค่าบริการ
1 - 50 จุด ทดสอบภายใน 1 วัน 12,500 บาท
50 - 100 จุด ทดสอบภายใน 1 วัน จุดละ 250 บาท
100 จุดขึ้นไป ขอราคาพิเศษ

*** ความสูงมาตรฐานในการทดสอบ WIFI คือ 2.8 - 3.5 เมตร กรณีสูงกว่า 3.5 เมตร ให้คิดค่าความเสี่ยง และ ค่าเวลาที่ใช้ในการทดสอบเพิ่ม ***

Example Tester ตัวอย่างการทดสอบ

เครื่องมือ FLUKE DSX2-8000 จะแสดงผลการทดสอบในรูปแบบกราฟฟิค สามารถบอกปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ ทำให้การแก้ไขปัญหาทำได้อย่างรวดเร็ว

และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล บริษัทได้ทำการ Calilbration เครื่องมือ เพื่อให้เครื่องมือมีความถูกต้องแม่นยำในทุกๆการทดสอบ ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่า ทดสอบที่ได้มีความถูกต้องและแม่นยำ 100% สอดคล้องกับข้อกำหนด TOR ทุกๆหน่วยงาน

เงื่อนไขในการทดสอบ
 1. ลูกค้าต้องจัดเตรียมแบบแสดงตำแหน่งจุดทดสอบ และติด Wire Marker (หรือระบุหมายเลขสาย) ให้พร้อมก่อนการทดสอบ
 2. ลูกค้าต้องเข้าหัวต้นทาง - ปลายทางให้เรียบร้อยก่อนการทดสอบ
 3. การทดสอบ Wifi CCTV ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ปลดและติดตั้งอุปกรณ์เองทางผู้ทดสอบจะทำการทดสอบสายให้เท่านั้น แต่จะไม่ปลดอุปกรณ์ให้ (ป้องกันปัญหาอุปกรณ์เสียหาย)
 4. กรณีหน้างานไม่มีความพร้อมให้ทดสอบ หรืองานบางส่วนยังไม่เรียบร้อยทำให้ไม่สามารถเข้าทดสอบได้ทั้งหมดในวันและเวลาที่กำหนด ผู้ทดสอบจะทำการทดสอบให้เฉพาะจุดที่ทดสอบได้ และคิดค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเต็ม
 5. กรณีลูกค้าต้องการให้ทดสอบใหม่ เนื่องจากหน้างานไม่มีความพร้อมให้คิดเป็นงานเพิ่มเติมใหม่
 6. ค่าใช้จ่ายในการทดสอบคิดตามอัตราทดสอบด้านบน แต่ไม่น้อยกว่า 5,000 บาทต่อวัน
 7. วันเวลาทำการทดสอบปกติวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น. นอกเวลาให้ขึ้นอยู่กับข้อตกลง
 8. กรณีที่มีการตัดต่อสายระหว่างทาง หรือสายมีการพับ ขดงอมากเกินไป ทำให้ทดสอบไม่ผ่าน ทางผู้ทดสอบ จะแจ้งปัญหาและวิธีการแก้ไข ให้ผู้ติดทั้งทราบแต่จะไม่แก้ไขให้ ยกเว้นงานเพิ่มเติม
 9. ต่างจังหวัดคิดค่าเดินทาง กม.ละ 11 บาทตามระยะทาง Google map
 10. ผลการทดสอบ จัดส่งใส่ CD ในรูป File PDF.
การชำระเงิน
 1. ลูกค้าต้องชำระเงิน 50% ก่อนเข้าทำงาน หรือชำระเงินหน้างานก่อนทดสอบ
 2. ลูกค้าต้องชำระส่วนที่เหลือภายใน 7 วันหลังจากวันทดสอบหรือก่อนส่งรายงาน
 3. ทางบริษัทฯ จะส่งรายงานให้เมื่อได้รับชำระเงินเต็มจำนวน 100% แล้วเท่านั้น
 4. ลูกค้าที่มีงานต่างจังหวัด ให้ชำระค่าบริการก่อนเริ่มงานเต็มจำนวน 100% (หรือเงื่อนไขตามตกลง)
 5. ทางบริษัทฯ รับชำระเป็นเงินสด หรือโอนผ่านบัญชีธนาคาร และงดรับชำระในรูปแบบเช็ค
 6. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่ให้บริการสำหรับลูกค้าที่ไม่สามารถปฎิบัติตามเงื่อนไขการชำระเงินของบริษัทฯได้