TEST UTP CABLE

TEST QUALITY COMPUTER CABLES

บริการทดสอบคุณภาพสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (Test Report) ด้วยเครื่อง FLUKE DSX2-8000

ระบบคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน มีความต้องการสายสัญญาณที่มีคุณภาพ เพื่อรองรับระบบการทำงานใหม่ๆ เช่น IP-Phone หรือระบบอื่นๆ ที่ต้องการการรับ-ส่งข้อมูลที่มีปริมาณมากขึ้น รวดเร็วขึ้น และรองรับระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าในสายสัญญาณ(POE) สำหรับ Access Point , CCTV ดังนั้นการทดสอบสายสัญญาณจึงมีความจำเป็น ซึ่งเครื่องมือรุ่นนี้รองรับพารามิเตอร์การทดสอบตามมาตรฐาน ANSI/TIA, ISO/IEC และ รองรับพารามิเตอร์สำหรับการทดสอบ Resistance Unbalance ที่ถูกกำหนดให้ทดสอบในการติดตั้งระบบ PoE (Power Over Ethernet) ตามมาตรฐาน IEEE802.3af, 802.3at, ANSI/TIA-568-C.2 ซึ่งผ่าน TOR ของทุกๆ หน่วยงานราชการ

ทางบริษัทมีบริการทดสอบคุณภาพสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (Test Report) ด้วยเครื่อง FLUKE DSX2-8000 ซึ่งเป็นเครื่องมือทดสอบสายสัญญาณ UTP ที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบันสามารถทดสอบสาย สัญญาณได้ ตั้งแต่ CAT5e, CAT6, CAT6A จนถึง CAT8

โดยเครื่อง FLUKE DSX2-8000 มีความประสิทธิภาพความแม่นยำ และความรวดเร็วในการทดสอบ เร็วกว่าเครื่องมือทดสอบรุ่น DTX-1800 ถึง 40% และเร็วกว่าเครื่อง DSX-5000 ถึง 15% โดยผลการทดสอบสามารถให้ลูกค้าได้ทันทีหลังการทดสอบ
TEST UTP CABLE DSX2 8000

Service Rate อัตราค่าบริการ


ทดสอบสาย UTP CAT5e CAT6 สำหรับใช้งานปกติ (จุดเต้ารับตามผนัง หรือเฟอร์นิเจอร์)

จุดทดสอบ อัตราค่าบริการ
1 - 50 จุด ทดสอบภายใน 1 วัน 5,500 บาท
50 - 100 จุด ทดสอบภายใน 1 วัน จุดละ 110 บาท
100 จุดขึ้นไป ขอราคาพิเศษ

ทดสอบสาย UTP CAT6A

จุดทดสอบ อัตราค่าบริการ
1 - 50 จุด ทดสอบภายใน 1 วัน 7,500 บาท
50 - 100 จุด ทดสอบภายใน 1 วัน จุดละ 150 บาท
100 จุดขึ้นไป ขอราคาพิเศษ

ทดสอบสาย UTP สำหรับ CCTV, Access Point หรือโครงข่าย Wifi ระบบ AIS, DTAC, TRUE

จุดทดสอบ อัตราค่าบริการ
1 - 50 จุด ทดสอบภายใน 1 วัน 7,500 บาท
50 - 100 จุด ทดสอบภายใน 1 วัน จุดละ 150 บาท
100 จุดขึ้นไป ขอราคาพิเศษ

ทดสอบสาย UTP CAT8

จุดทดสอบ อัตราค่าบริการ
1 - 50 จุด ทดสอบภายใน 1 วัน 12,500 บาท
50 - 100 จุด ทดสอบภายใน 1 วัน จุดละ 250 บาท
100 จุดขึ้นไป ขอราคาพิเศษ

*** ความสูงมาตรฐานในการทดสอบ WIFI คือ 2.8 - 3.5 เมตร กรณีสูงกว่า 3.5 เมตร ให้คิดค่าความเสี่ยง และ ค่าเวลาที่ใช้ในการทดสอบเพิ่ม ***

Example Tester ตัวอย่างการทดสอบ

เครื่องมือ FLUKE DSX2-8000 จะแสดงผลการทดสอบในรูปแบบกราฟฟิค สามารถบอกปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ ทำให้การแก้ไขปัญหาทำได้อย่างรวดเร็ว

และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล บริษัทได้ทำการ Calilbration เครื่องมือ เพื่อให้เครื่องมือมีความถูกต้องแม่นยำในทุกๆการทดสอบ ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่า ทดสอบที่ได้มีความถูกต้องและแม่นยำ 100% สอดคล้องกับข้อกำหนด TOR ทุกๆหน่วยงาน

เงื่อนไขในการทดสอบ
 1. ลูกค้าต้องจัดเตรียมแบบแสดงตำแหน่งจุดทดสอบ และติด Wire Marker (หรือระบุหมายเลขสาย) ให้พร้อมก่อนการทดสอบ
 2. ลูกค้าต้องเข้าหัวต้นทาง - ปลายทางให้เรียบร้อยก่อนการทดสอบ
 3. การทดสอบ Wifi CCTV ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ปลดและติดตั้งอุปกรณ์เองทางผู้ทดสอบจะทำการทดสอบสายให้เท่านั้น แต่จะไม่ปลดอุปกรณ์ให้ (ป้องกันปัญหาอุปกรณ์เสียหาย)
 4. กรณีหน้างานไม่มีความพร้อมให้ทดสอบ หรืองานบางส่วนยังไม่เรียบร้อยทำให้ไม่สามารถเข้าทดสอบได้ทั้งหมดในวันและเวลาที่กำหนด ผู้ทดสอบจะทำการทดสอบให้เฉพาะจุดที่ทดสอบได้ และคิดค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเต็ม
 5. กรณีลูกค้าต้องการให้ทดสอบใหม่ เนื่องจากหน้างานไม่มีความพร้อมให้คิดเป็นงานเพิ่มเติมใหม่
 6. ค่าใช้จ่ายในการทดสอบคิดตามอัตราทดสอบด้านบน แต่ไม่น้อยกว่า 5,500 บาทต่อวัน
 7. วันเวลาทำการทดสอบปกติวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น. นอกเวลาให้ขึ้นอยู่กับข้อตกลง
 8. กรณีที่มีการตัดต่อสายระหว่างทาง หรือสายมีการพับ ขดงอมากเกินไป ทำให้ทดสอบไม่ผ่าน ทางผู้ทดสอบ จะแจ้งปัญหาและวิธีการแก้ไข ให้ผู้ติดทั้งทราบแต่จะไม่แก้ไขให้ ยกเว้นงานเพิ่มเติม
 9. ต่างจังหวัดคิดค่าเดินทาง กม.ละ 11 บาทตามระยะทาง Google map
 10. ผลการทดสอบ จัดส่งใส่ CD ในรูป File PDF.
การชำระเงิน
 1. ลูกค้าต้องชำระเงิน 50% ก่อนเข้าทำงาน หรือชำระเงินหน้างานก่อนทดสอบ
 2. ลูกค้าต้องชำระส่วนที่เหลือภายใน 7 วันหลังจากวันทดสอบหรือก่อนส่งรายงาน
 3. ทางบริษัทฯ จะส่งรายงานให้เมื่อได้รับชำระเงินเต็มจำนวน 100% แล้วเท่านั้น
 4. ลูกค้าที่มีงานต่างจังหวัด ให้ชำระค่าบริการก่อนเริ่มงานเต็มจำนวน 100% (หรือเงื่อนไขตามตกลง)
 5. ทางบริษัทฯ รับชำระเป็นเงินสด หรือโอนผ่านบัญชีธนาคาร และงดรับชำระในรูปแบบเช็ค
 6. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่ให้บริการสำหรับลูกค้าที่ไม่สามารถปฎิบัติตามเงื่อนไขการชำระเงินของบริษัทฯได้